vision logga.png

Vision är fackförbundet för dig som är kurator eller studerar till socionom. Som det största fackförbundet för tjänstemän i offentlig verksamhet kan Vision göra skillnad, både för dig på din arbetsplats och i utvecklingen av framtidens välfärd.

Att kuratorer som är en viktig medlemsgrupp för Vision arbetar under pressade villkor är någon som både Ångestpodden och Vision påpekat länge. Vi inleder det här samarbetet för att tillsammans lyfta kuratorernas förutsättningar och driva på en förbättring. Idag finns det ingen garanti för den elev som mår dåligt att faktiskt få hjälp i skolan. Elever ska ha rätt till en kurator och en kurator ska ha rätt stöd och förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete rättssäkert och professionellt. 

Vision arbetar för att du ska ha schysta villkor på jobbet, genom att förhandla fram bra kollektivavtal. Många kuratorer är medlemmar i Vision och som det största fackförbundet för tjänstemän i offentlig verksamhet lyssnar arbetsgivarna på oss.

Vision arbetar för att du själv ska kunna påverka och ha inflytande på din arbetsplats. Det ska finnas tillräckliga resurser för att du ska kunna göra ett bra jobb, och att du ska ha en rimlig arbetsbelastning.

Vision vill se en nolltolerans för hot och våld på jobbet. Vision driver att varje arbetsplats ska ha rutiner för arbetsmiljöarbetet och trygghetsarbetet.

Vision arbetar för att du ska få kontinuerlig fortbildning och handledning av arbetsgivaren. Vision driver också att du ska ha ett rimligt antal ärenden och få regelbunden ärendedragning, då du och dina kollegor diskuterar svåra ärenden tillsammans. Vision erbjuder ett antal karriärtjänster, för medlemmar, t ex cv-granskning, fackliga utbildningar, seminarier och mentornätverk

Socialt arbete är en viktig del av välfärden. Vision arbetar för att din lön ska höjas i takt med att du utvecklas i ditt yrke. Lönen ska sättas utifrån ansvar, kompetens, svårighetsgrad och resultat. Det förutsätter en väl fungerande löneprocess där chefen har mandat och resurser att bedöma varje medarbetare.

Som medlem i Vision kan du logga in och se lönestatistik för vad andra kuratorer tjänar.

För mer information samt medlemskap: KLICKA HÄR!