Öppet brev till Sveriges alla politiker

Det är ett faktum att fler och fler unga mår psykiskt dåligt. Det är en nedåtgående spiral som varit mer än tydlig de senaste åren. Många pratar om den. Men nu behöver vi politiker som agerar. Därför riktar vi det här öppna brevet till er, landets ansvariga politiker. Det är dags att ni alla tar ungas psykiska hälsa på det allvar våra barn och unga förtjänar! Vi vet att så många delar i en ung (eller vuxen också för den delen) människas liv hänger ihop med hens psykiska välbefinnande. Att må dåligt påverkar skolresultaten, känslan av att vilja leva, viljan att bidra till det samhälle en lever i, orken att ha sociala relationer till andra människor och att vilja och orka stå emot om någon annan vill försöka ta makten över ens liv. De första varningslamporna om den ökade psykiska ohälsan bland unga tändes redan under 1990-talet. 20 år senare så står vi fortfarande och ser på hur en hel generation mår allt sämre. Det krävs en ordentlig kraftansträngning, satsningar och nya tydliga lagar och riktlinjer som gör att samhället på allvar kan börja hantera problemet. Efter valet den 9 september, vill vi att ni, oavsett politisk färg, lovar att sätta barns och ungas psykiska hälsa högt på dagordningen. Vi vill att ni politiker lyfter frågan för att alla barn och unga ska få sin rättighet att få må bra och kunna leva och prestera sitt allra bästa varje dag, tillgodosedd! Och vi kan inte vänta längre. Därför kräver vi:

• En förstärkt elevhälsa. Inför nationella riktmärken för hur många elever en skolkurator kan vara ansvarig för i olika kontexter. Idag kan en kurator ensam ansvara för 3000 elever.
• Att skollagen förtydligas med vad lydelsen ”tillgång till en kurator” innebär och förpliktigar till. Idag är det upp till varje kommun att bedöma. Det främjande och förebyggande arbetet på skolan måste vara i fokus och det kräver tid och möjligheter för olika professioner inom skolan att samarbeta.
• Varje skolledare behöver ha tillgång till en stark elevhälsoorganisation för att alla elever ska få det stöd de behöver.
 • En stärkt samverkan mellan elevhälsan, socialtjänst och BUP för att minska köerna och se till att alla elever får det stöd de behöver oavsett tid på dygnet eller året.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Sofie Hallberg, grundare Ångestpodden
Ida Höckerstrand, grundare Ångestpodden
Esther Karzen, feministpastorn
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Therese Lindgren, influencer
Mårten Granlund, grundare Under Kevlaret
Charlie Eriksson, grundare Aldrig Ensam
Alfred Skogberg, generalsekreterare Suicide Zero
Alàn Ali, ordförande MÄN
Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS
Thomas Sekelius, influencer
Chloé Lillo, mediastrateg KFUM JKS
Carina Larm, verksamhetsledare TjejCompaniet

Producerat av: Panc Productions


Om du mår dåligt:

112 
Vid tankar om suicid, suicidförsök eller vid behov av annan akut vård eller hjälp.

1177 Vårdguiden 

1177 Hjälplinjen för tillfälligt psykologiskt stöd
Tel: 0771 – 22 00 60
Öppet alla dagar 13-22

MIND självmordslinje 
Tel: 90101
Självmordslinjen drivs av föreningen MIND och varje dag mellan 06-24 har dom öppet. En kan antingen ringa eller chatta med volontärer. 

Jourhavande medmänniska
Tel: 08 – 702 16 80
Öppet alla årets nätter 21 – 06.

SPES
För dig som förlorat någon i suicid
Tel: 08 – 34 58 73
Öppet alla dagar 19-22

BRIS
BRIS Vuxentelefon: 
077-150 50 50. Vardagar 09 – 12

BRIS Barnens hjälptelefon
116 111. Alla dagar 14-21

BRIS chatt
Öppen alla dagar 14-21

Föreningen Tilia
Tilias stödchatt som har öppet varje kväll mellan 21 – 22:30

Under Kevlaret
Stödchatt för killar. 
Öppet: Onsdagar 20.00-22.00 & Söndagar 20.00-22.00