Enligt skollagen ska varje elev ha tillgång till skolkurator men många skolkuratorer är tveksamma till att deras skola lever upp till lagen.
Det finns skolkuratorer som har ansvar för 3000 + elever. Nästan 50 % av Sveriges 15 åringar upplever någon form av psykisk ohälsa. 
Idag finns det ingen lag på hur många elever en kurator får vara ansvarig över. Det finns heller ingen garanti för den elev som mår dåligt att faktiskt få hjälp i skolan. 

Producerat av: Panc Productions

  • Det bör finnas en maxgräns över hur många elever en skolkurator får vara ansvarig för. Idag finns det kuratorer som har ensamt ansvar för över 3000 elever. Det är inte hållbart. Varken för eleverna eller för kuratorn. 
  • Enligt skollagen ska varje elev ha tillgång till både skolkurator och skolpsykolog men ordet tillgång är upp till varje skola och kommun att bedöma. Det krävs en tydligare utformning av skollagen där tillgång bör specificeras. 
  • Tre av fyra skolkuratorer upplever sig inte hinna arbeta i förebyggande syfte så som dom skulle önska. Inför hälsosamtal som rör den psykiska hälsan minst 1 gång per läsår för varje elev. 
  • Kommunicera tydligare riktlinjer för när en söker vård och vart en då vänder sig för att minska köerna till BUP (Barn & ungdomspsykiatrin)

     

Om du mår dåligt:

112 
Vid tankar om suicid, suicidförsök eller vid behov av annan akut vård eller hjälp.

1177 Vårdguiden 

1177 Hjälplinjen för tillfälligt psykologiskt stöd
Tel: 0771 – 22 00 60
Öppet alla dagar 13-22

MIND självmordslinje 
Tel: 90101
Självmordslinjen drivs av föreningen MIND och varje dag mellan 06-24 har dom öppet. En kan antingen ringa eller chatta med volontärer. 

Jourhavande medmänniska
Tel: 08 – 702 16 80
Öppet alla årets nätter 21 – 06.

SPES
För dig som förlorat någon i suicid
Tel: 08 – 34 58 73
Öppet alla dagar 19-22

BRIS
BRIS Vuxentelefon: 
077-150 50 50. Vardagar 09 – 12

BRIS Barnens hjälptelefon
116 111. Alla dagar 14-21

BRIS chatt
Öppen alla dagar 14-21

Föreningen Tilia
Tilias stödchatt som har öppet varje kväll mellan 21 – 22:30

Under Kevlaret
Stödchatt för killar. 
Öppet: Onsdagar 20.00-22.00 & Söndagar 20.00-22.00